นายทศพร นามพุก

ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

" การมีวิสัยทัศน์หรือไอเดียมากมายนั้นเป็นสิ่งดี แต่หากไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้สักอย่าง คนที่ทำงานร่วมกับคุณก็จะรู้สึกเหนื่อย และรู้สึกว่าสิ่งที่ลงแรงทำไปนั้นไร้ความหมาย เพราะไม่สามารถใช้ได้จริง หัวหน้าที่ดีจึงต้องทำให้วิสัยทัศน์ของตัวเองเกิดขึ้นได้จริงด้วย นั่นคือมีทั้ง Vision และ Mission เมื่อลูกน้องเห็นว่าหัวหน้าพูดจริง ทำจริง ก็จะมั่นใจมากขึ้นว่านี่ไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ลอยๆ เพราะหัวหน้าย่อมทำให้มันเกิดขึ้นได้แน่ๆ ไม่ว่าโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นอะไร ลูกน้องก็พร้อมที่จะร่วมมือและให้ความช่วยเหลือคุณด้วยความเชื่อใจ "

นายประดิษฐ์  เลิศโพธาวัฒนา

เว็บไซต์ครูประดิษฐ์

นายสำรวย วรพิน

เว็บไซต์ครูสำรวย

นายณัฐ  เกิดสุขผล

เว็บไซต์ครูณัฐ

นายจักรพันธ์ โทสิทธิ์

เว็บไซต์ครูจักรพันธ์

นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา

เว็บไซต์ครูวีรศักดิ์

นายหัสชัย  ชัยหา

เว็บไซต์ครูหัสชัย

นายสาโรช  พันธุ์ตุ้ม

เว็บไซต์ครูสาโรช

นายธรรมนูญ  ล้ำเลิศ

เว็บไซต์ครูธรรมนูญ

นายสมศักดิ์ สกุลรัตนกุลชัย

เว็บไซต์ครูสมศักดิ์

นายวริทธิ  ลัคนาโฆษิต

เว็บไซต์ครูวริทธิ

นายขจรศักดิ์ ธัญเมธารัตน์

เว็บไซต์ครูขจรศักดิ์

นายธีรัช  ใจดี

เว็บไซต์ครูธีรัช

นางสาววัลลภา พรมเขียน

เว็บไซต์ครูวัลลภา