นายขจรศักดิ์ ธัญเมธารัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

วุฒิการศึกษา.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

เบอร์โทรศัพท์ :

" การมีวิสัยทัศน์หรือไอเดียมากมายนั้นเป็นสิ่งดี แต่หากไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้สักอย่าง คนที่ทำงานร่วมกับคุณก็จะรู้สึกเหนื่อย และรู้สึกว่าสิ่งที่ลงแรงทำไปนั้นไร้ความหมาย เพราะไม่สามารถใช้ได้จริง หัวหน้าที่ดีจึงต้องทำให้วิสัยทัศน์ของตัวเองเกิดขึ้นได้จริงด้วย นั่นคือมีทั้ง Vision และ Mission เมื่อลูกน้องเห็นว่าหัวหน้าพูดจริง ทำจริง ก็จะมั่นใจมากขึ้นว่านี่ไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ลอยๆ เพราะหัวหน้าย่อมทำให้มันเกิดขึ้นได้แน่ๆ ไม่ว่าโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นอะไร ลูกน้องก็พร้อมที่จะร่วมมือและให้ความช่วยเหลือคุณด้วยความเชื่อใจ "

นายประดิษฐ์ เลิศโพธาวัฒนา

ครู

นายสำรวย วรพิน

ครู

นายณัฐ เกิดสุขผล

ครู

นายจักรพันธ์ โทสิทธิ์

ครู

นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา

ครู

นายหัสชัย ชัยหา

ครู

นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม

ครู

นายธรรมนูญ ล้ำเลิศ

ครู

นายสมศักดิ์ สกุลรัตนกุลชัย

ครู

นายธีรัช ใจดี

ครู

นายวริทธิ ลัคนาโฆษิต

ครู

นายทศพร นามพุก

ครู

นางสาววัลลภา พรมเขียน

ครู